Mestske Muzeum Horazdovice Homepage

Slovníček méně známých pojmů

Cechy

existence řemeslných cechů je doložena od 13.stol. a navazuje na původní bratrstva řemeslníků. Postupně se cechy vyvinuly v dokonalé organizace, které zajišťovaly správné provozování řemesla a také slušné chování členů cechu. Zanikly s nástupem průmyslu.

Dědek

Strouhací stolice sloužící k práci se dřevem. Umožňoval pohotově a snadno upnout obráběný materiál. V různých oblastech měl různé názvy: strýc, strýcova stolica, struh, vlk, kozel, koník.

Herdule

Polštář oválného tvaru, naplněný např. pilinami, na kterém se paličkovalo.

Krample

Dvě dřevěné desky pokryté kovovými hroty s držadly. Používaly se při rozčesávání rouna, aby se dalo spřádat.

Nejšle

Obuv s dřevěnou podrážkou a koženým svrškem (obdoba dřeváků).

Osnova

Svislá soustava nití, která tvoří základ tkaniny, natahuje se na stav jako první.

Podomácká výroba

Druh lidové výroby, který se na vsích vyvinul v 18.st. díky oslabení vlivu cechů. Tato výroba se masově rozšířila v 19. st. a zanikla kolem poloviny 20.st. Šlo o výrobu amatérskou, kde výrobce nemusel být v daném oboru vyučen. Hlavním měřítkem byla kvalita, dovednosti se předávaly z otce na syna.

Podvinek (podvinka)

Papír s předkresleným vzorem na paličkování.

Poříz

Obouručný řezný kovový nástroj na opracování dřeva.

Prošlup

Mechanické zařízení, které vytvoří prostor mezi osnovou a útkem a umožní rychlejší protahování člunku s útkovovou nití osnovou.

Přeslen

Kamenný nebo hliněný kruh, který pomáhal při navíjení příze na vřeteno.

Rouno

Ostříhaná vlna z ovcí.

Škrabák, očko

Kovový nástroj na dlabání prohlubně kuchyňského náčiní.

Štípy

Základní polotovar na výrobu ze dřeva. Vzniká štípáním špalku na části přibližně odpovídající výrobku.

Trdlice

Dřevěný nástroj na lámání lnu.

Útek

Nitě, které se provlékají osnovou kolmo na její směr.

Zakuřování

Povrchová úprava dřeva kouřem.

 

 

 

Tento projekt Návrat k tradicím je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je spolufinancovan Evropskou unii