Mestske Muzeum Horazdovice Homepage

Předení

Přadena vlny, nevyprané a vyprané

Účelem předení je vytvořit z různých materiálů nit, která se dá dále použít. Nit vzniká stáčením připraveného materiálu. Nejstaší technikou je spřádání pomocí ručního vřetena v ruce. Ruční vřeteno bylo jednoduché, skládalo se z kratší, dole rozšířené tyčky, která byla pro snadnější otáčení zatížena kamenným nebo hliněným závažím, ktrému se říká přeslen.

V Městském muzeu Horažďovice jsou v expozici vystaveny přesleny objevené při archeologických vykopávkách v obcích Osek a Babín. Jsou datovány do 2. poloviny 1. tis. př. Kr., kdy v naší oblasti žili Keltové.

Přeslen; 2. polovina 1. tis. př. Kr.
Přeslen; 2. polovina 1. tis. př. Kr.

Při práci s ručním vřetenem byl pramen vláken připraveného materiálu stáčen mezi prsty právě za pomoci rotujícího vřetena (dřevěné tyčky) s přeslenem. Tento způsob předení se dochoval na Moravě až do 19. století.

Mnohem rychlejší je práce na kolovrátku, který se i na venkově používal od 16. století. Zpracovávala se hlavně lněná příze, jak pro domácí potřebu, tak na prodej. Předení byla ženská práce a odehrávala se přes zimu. Kolovraty jsou podle konstrukce rozděleny na dva druhy, horizontální a vertikální, záleží na tom, kde je umístěno záhlaví s cívkou, na kterou se navíjí nit. Neúplný horizontální kolovrat je vystaven i v našem muzeu a je datován 1701.

Horizontální kolovrat; 1701
Horizontální kolovrat; 1701

Kolovrátek nechyběl v žádné domácnosti a byl nedílnou součástí výbavy nevěsty. Předla každá žena, od nejchudší po královnu. Podle zámožnosti majitelky byly také kolovrátky vyráběny z různých druhů dřeva, zdobeny, vyřezávány, některé i malovány. Také přeslice, na kterou se upevňovalo vlákno k předení byla různě zdobena.

Kramplování
Kramplování
Částečně upravená vlna na kramplích
Částečně upravená vlna na kramplích

Předení vlny, kterou bude moci vyzkoušet každý v naší dílně, je jednodušší než předení lnu. Ostříhaná vlna ovcí se na kramplích upevněných na stolici vyčeše a pak se spřádá. Liší se názor na praní vlny před předením. V každém případě sice čistou, ale suchou vlnu nejde spřádat, je pak nutné ji mastit, aby bylo možné vytvořit nit. Spředené nitě se pak ještě stáčejí (skají) dvě dohromady, aby vznikla pevněvnější nit, vhodná v dnešní době např. k pletení.

 

 

 

Tento projekt Návrat k tradicím je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je spolufinancovan Evropskou unii