Mestske Muzeum Horazdovice Homepage
  1. CZ
  2. EN
  3. DE

Projekt Návrat k tradicím v Městském muzeu

Městskému muzeu se podařilo získat finance z operačního programu ROP. Náš projekt Návrat k tradicím je výslednicí několika pracovních projektů, které už v muzeu fungují. Jde o etnografický průzkum v okolních vsích zaměřený na zpracovnání vlny, protože ještě v 50. letech 20. století se v okolí Horažďovic běžně spřádala ovčí vlna v domácnostech. Dokonce byly nově vyráběny kolovrátky. Další činností muzea je pravidelné pořádání přednášek pro školy, kde si mezi mnoha jinými tématy mohou děti vyslechnout informace o historii a vývoji oděvu a seznámit se s podomáckou výrobou a také si zkusit vydlabat lžičku ze dřeva. Tyto přednášky jsou oblíbené a navštěvují je děti i ze vzdálených škol. Chceme tedy zřídit dílnu, kde by byla možnost jednak přednášet teorii a pak také umožnit všem zájemcům praktické vyzkoušení nabytých vědomostí.

V místnosti bude linie zpracování ovčí vlny kramplování, předení), další možnost zkoušení poskytne tkalcovský stav s žakárovým nástavcem (s možností tkaní i dětí, kdy výsledek tkaní žakárového vzoru je brzy vidět). Nebude chybět ani herdule na paličkování krajek s ukázkami složitějších vzorů a druhá pro děti s jednoduchými vzory. Chceme také zařadit možnost zpracování dřeva na stolici zvané "dědek", kde se návštěvníci seznámí s prací se dřevem a budou mít možnost si vyrobit vlastní dřevěnou lžičku. Pokusíme se tak zábavnou formou předat všem zájemcům paměť, tradice a dovednosti našich předků. Program v dílně bude samozřejmě přístupný i rodinám s dětmi nebo skupině dospělých zájemců.

Tato ruční výroba bude doplněna speciálně vytvořeným počítačovým programem, který umožní utkat si v tomto programu látku podle vlastního výběru a pak její vzor vytisknout. Tento program bude umístěn i na našich webových stránkách a stane se tak dostupným každému na světě.

Máme před sebou mnoho práce, ale těšíme se na ni. Dílnu budeme otevírat v květnu a uvítáme každého návštěvníka, který se přijde podívat jak šikovní byli naši předkové.

 

Mgr. Hana Smetanová

 

Partneři projektu

Sedlická krajka

Sedlická krajka o.p.s.
Nám. T. G. Masaryka 114, 387 32 Sedlice

 

Sedlická krajka

Regionální informační a mapové centrum a cestovní kancelář
Strakonická 152, 341 01 Horažďovice

 

Oblastní charita Horažďovice
Palackého 1061, 341 01 Horažďovice

 

Otevírací doba, vstupné


Vstupné pouze do dílny: 30,- Kč

Dílna je otevřena celoročně. Do dílny se je nutné předem objednat.

 

Kontakty

Mírové náměstí 11 - zámek
341 01 Horažďovice

Tel.: +420 371 430 633
E-mail: muzeum@muzeumhd.cz

 

 

 

Tento projekt Návrat k tradicím je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je spolufinancovan Evropskou unii